Urban Chique

הפרויקט נעשה בשיתוף האדירכלית מיכל שפר.

שבוע לפני פסח קיבלתי טלפון מהלקוח שרצה לדעת אם אוכל לעצב את הדירה באופן עצמאי עד ליל הסדר. הדירה עמדה למכירה והלקוח רצה לנצל את ימי החג שבהם מגיעים תושבי חוץ שאולי יהיו מעוניינים לרכוש אותה. האתגר היה לא קטן כי רוב הדברים לא היו במלאי לפני החג, אבל העצמאות העיצובית שהלקוח נתן לי הפך את העניין לאפשרי ואפילו למרגש. בסופו של דבר הספקתי לעמוד בזמנים והדירה נמכרה במחיר גבוה מהמבוקש! איזה כיף!

צילום: שירן כרמל

תפריט